In veel organisaties werken mensen sub-optimaal met elkaar samen.

Dat kan anders!

 

Sub-optimaliteit is ontstaan, doordat werkwijzen de laatste jaren zijn veranderd. Bijvoorbeeld door een vergaande digitalisering van taken, een sterke kostenfocus en nieuwe wet- en regelgeving. Werkwijzen en gedrag wat eerst vanzelfsprekend en logisch was, is dat nu ineens niet meer.  

De nieuwe werkelijkheid vraagt juist nu om:

begrijpen waar je staat, waarom we doen wat we doen en welk gedrag, structuur en faciliteiten nodig zijn om samen weer optimaal te werken en resultaten te behalen. 

In co-creatie met u werkt Down 2 Earth Dutch eraan om uw organisatie duurzaam te laten werken in onze nieuwe werkelijkheid. 

Down 2 Earth Dutch werkt met het Top-FIT programma. Het programma bevat tools die inzicht geven in de FIT-heid van Team, Organisation en People binnen uw bedrijf én hoe uw bedrijf ’FIT for the Future’ wordt.

 Down 2 Earth Dutch werkt aan vraagstukken zoals:

- Hoe zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van mijn medewerkers in een sterk veranderde   omgeving?

- Hoe organiseer ik duurzame inzetbaarheid binnen mijn organisatie?

- Hoe zorg ik voor een organisatiecultuur van continue leren en ontwikkelen?

- Hoe ontwikkel ik zelfsturing en intern ondernemerschap in mijn teams?

Down 2 Earth Dutch is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid(NPDI) en Team Talent Training

  "In onze hang naar eenvoud maken we de wereld steeds complexer"